مشتری عزیز با توجه به تنظیمات نمایشگر شما رنگ اصلی محصولات ممکن است با عکس آن کمی تفاوت داشته باشد